Home » Довідник » Де навчають майбутніх IT-фахівців

Де навчають майбутніх IT-фахівців

Зі зростанням популярності ІТ-професій збільшується і кількість охочих здобувати профільну технічну освіту.

Прогресивні батьки не гають часу до вступу дітей у виші, адже в української малечі є реальна можливість зануритися у професійних світ комп’ютерних технологій.

Знайомтесь – Академія Шаг.

В Україні є близько 150 університетів, де викладають інформаційні технології. DOU.ua підготували добірку з девʼяти найбільших і найпопулярніших серед абітурієнтів. 

Розповідаємо, які факультети, освітні програми та спеціальності, дотичні до ІТ, є у цих вишах. У матеріалі йдеться лише про програми для бакалаврату, а про магістерські спеціальності поговоримо в окремій статті.

УКУ — Український католицький університет

110 місце у рейтингу вишів «Топ-200 Україна 2022»

В УКУ є кілька програм для вивчення інформаційних технологій. 

«Компʼютерні науки» — бакалаврська програма, що дає сучасні знання з комп’ютерних наук та інформаційних технологій, які ґрунтуються на математичних дисциплінах із врахуванням найновішого світового досвіду ІТ-освіти. 

«ІТ та бізнес-аналітика» — програма, орієнтована на застосування прикладних інформаційних технологій до потреб сучасного бізнесу, зокрема щодо аналітики бізнес-процесів та їхньої автоматизації. 

Обидві програми передбачають: 

 • Часткове викладання курсів англійською мовою та поглиблене вивчення іноземних мов.
 • Навчання у викладачів західних університетів та українських викладачів з міжнародним досвідом.
 • Практико-орієнтоване навчання: літні практики та стажування в ІТ-компаніях.
 • Розвиток практичних, етичних, бізнес-орієнтованих, м’яких навичок.

Студент може працевлаштуватися в компаніях-партнерах програми або продовжити навчання на магістерських програмах в УКУ, провідних університетах світу.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

1 місце у рейтингу вишів «Топ-200 Україна 2022»

У КНУ є чотири факультети, напрями підготовки яких пов’язані з IT:

 • механіко-математичний факультет;
 • факультет інформаційних технологій;
 • факультет комп’ютерних наук та кібернетики;
 • факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем.

На механіко-математичному факультеті готують фахівців за спеціальностями «Математика», «Статистика», «Механіка», «Комп’ютерна математика», «Комп’ютерна механіка», «Комп’ютерна статистика та аналіз даних».

Із третього курсу всі студенти продовжують навчання за більш вузькими спеціальностями. Окремі магістерські програми на факультеті ведуть англійською мовою. Також студенти факультету мають змогу продовжити навчання за кордоном у межах міжуніверситетських договорів.

Випускники факультету можуть працювати в ІТ-компаніях, дослідницьких інститутах, банках, страхових компаніях, конструкторських бюро, в провідних виробничих об’єднаннях аерокосмічної галузі та приватних компаніях, що обслуговують авіаційну галузь, наукових центрах.

Факультет інформаційних технологій заснований 2013 року, він є наймолодшим у виші. Навчання на факультеті проводять за спеціальностями «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», «Інженерія програмного забезпечення», «Кібербезпека», «Інформаційні системи та технології», «Телекомунікації та радіотехніка». 

Студентам факультету дають освіту за принципом «навчання через практику». Випускники факультету можуть працювати розробниками, інженерами програмного забезпечення, архітекторами програмних систем, фахівцями з кібербезпеки, спеціалістами з мережевих та інтернет-технологій, менеджерами проєктів, аналітиками консолідованої інформації, спеціалістами в галузі штучного інтелекту.

На факультеті комп’ютерних наук та кібернетики студенти проходять підготовку за спеціальностями: «Прикладна математика», «Інженерія програмного забезпечення», «Комп’ютерні науки», «Системний аналіз». 

У переліку навчальних дисциплін студентів бакалаврату — програмування, дискретна математика, математична логіка, теорія алгоритмів, основи проєктування баз знань, системний аналіз, теорія ігор, інформаційні технології управління, диференціальні рівняння, проєктування комп’ютерних інформаційних систем, прикладні задачі теорії стійкості тощо.

Факультет радіофізики, електроніки і комп’ютерних систем готує бакалаврів і магістрів за спеціальностями «Прикладна фізика та наноматеріали», «Комп’ютерна інженерія», «Телекомунікації та радіотехніка».

Студенти вивчають дискретну математику, алгоритми та методи обчислень, системне програмування, організацію баз даних, комп’ютерні мережі, комп’ютерні системи, алгебру, математичний аналіз, квантову механіку, статистичну і молекулярну фізику, вищу математику, інженерну та комп’ютерну графіки, радіовимірювання, електродинаміку, основи теорії передавання інформації, технології штучного інтелекту, нанофізику та нанотехнології, телекомунікаційні технології та інші предмети.

Студенти мають змогу проходити стажування за кордоном, працювати у лабораторії робототехніки та мікроелектроніки ReLab та у сучасному коворкінгу «Лунотека» при факультеті.

Національний університет «Львівська політехніка»

4 місце у рейтингу вишів «Топ-200 Україна 2022»

У «Львівській політехніці» є кілька факультетів, дотичних до ІТ-освіти, але основні такі: Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій та Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології.

Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій готує фахівців на таких спеціальностях бакалаврату:

 • Видавництво та поліграфія.
 • Інженерія програмного забезпечення.
 • Інформаційні системи та технології (Розподілені інформаційні системи та технології).
 • Системний аналіз (Системний аналіз).
 • Системний аналіз (Управління ІТ-продуктами).
 • Філологія.
 • Комп’ютерні науки (Обчислювальний інтелект смартсистем).
 • Комп’ютерні науки (Проєктування і програмування інтелектуальних систем та пристроїв).
 • Комп’ютерні науки (Системи штучного інтелекту).

В інституті розроблена та успішно функціонує електронна інформаційно-аналітична система моніторингу навчального процесу, яка дає змогу ефективніше використовувати кадровий потенціал, науково-методичне забезпечення, матеріальну базу. 

В останні 10 років інститут набув широкого досвіду співпраці з ІТ-компаніями. Серед перспективних напрямів — створення навчально-наукових виробничих центрів. Така робота розпочалася у квітні 2011 року, коли за кошти львівського офісу EPAM Systems було створено першу спільну ІТ-лабораторію, робота якої забезпечується кафедрою АСУ. 

Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології був заснований у 2001 році. Нині має такі спеціальності бакалаврату:

 • Кібербезпека.
 • Комп’ютерна інженерія.
 • Комп’ютерні науки (системна інженерія (Інтернет речей)).
 • Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка.

Інститут готує фахівців у галузях комп’ютерних та інформаційно-вимірювальних технологій; інтелектуальних мехатронних систем; робототехніки; комп’ютерної інженерії; кібербезпеки; метрологічного забезпечення комп’ютерних вимірювальних систем та систем керування і сертифікаційних випробувань; вимірювань у нанотехнологіях. 

Випускники можуть створювати, супроводжувати й експлуатувати системні та проблемно-орієнтовані програмні засоби, бази даних комп’ютерних систем та мереж, комп’ютерні засоби та системи, електронні прилади, засоби комп’ютерного зв’язку, системи опрацювання зображень, засоби забезпечення і контролю якості продукції, її стандартизації і сертифікації, а також забезпечувати технічний захист інформації, що становить державну або комерційну таємницю.

Києво-Могилянська академія

18 місце у рейтингу вишів «Топ-200 Україна 2022»

Факультет інформатики — молодий факультет НаУКМА, був створений лише у 1999 році. Він має три бакалаврські програми.

«Інженерія програмного забезпечення». Вивчення різних мов програмування, структура програмних застосунків, мережні технології, веброзробка, багато практичних завдань, навички розробки програмних систем, а також управління проєктами, забезпечення якості та тестування програмного забезпечення.

«Комп’ютерні науки». Вивчення того, як працюють комп’ютери, здебільшого з теоретичної та математичної точки зору. Завдяки широким теоретичним знанням студенти можуть розвиватися у багатьох галузях (мережі, програмування, розробка ігор, комп’ютерна графіка, машинне навчання та багато інших).

«Прикладна математика». Знання, що поєднують математику і програмування, це вміння математично обґрунтовувати програмні моделі та процеси, що використовується в багатьох прикладних сферах, наприклад, машинному навчанні.

Ось неповний перелік дисциплін, які викладають на факультеті:

 • Вступ до програмування.
 • Алгоритми і структури даних.
 • Комп’ютерні архітектури.
 • Моделі обчислень в програмній інженерії.
 • Основи вебтехнологій.
 • Основи дискретної математики.
 • Основи матаналізу.
 • Основи мережевих технологій.
 • Диференціальні рівняння.
 • Лінійна алгебра та аналітична геометрія.
 • Бази даних.
 • Основи комп`ютерних алгоритмів.
 • Побудова і використання комунікаційних мереж.
 • Процедурне програмування (на базі Сі/Сі++).
 • Об’єктноорієнтоване програмування.
 • Вступ до тестування програмного забезпечення.
 • Теорія алгоритмів і математична логіка.
 • Теорія ймовірностей.
 • Системне програмування.
 • Функціональне програмування.
 • Вебпрограмування.
 • Логічне програмування.
 • Багатозадачне та паралельне програмування.
 • Об’єктноорієнтований аналіз і дизайн.
 • Проєктування програмних систем.
 • Забезпечення якості програмних продуктів.
 • Інтелектуальні системи.
 • Структура програмних проєктів та інші.

Факультет пропонує багато сертифікатних програм, що розроблені й відбуваються в тісній взаємодії з комерційними партнерами. А саме:

 • Інженерія вбудованих систем.
 • Машинне навчання.
 • Вебдизайн.
 • Дизайн цифрових продуктів.
 • Основи інформаційної безпеки.
 • Програмування під iOS.
 • Розробка бізнес застосувань на Java.
 • Розробка клієнт-серверних вебзастосунків.

Загалом зараз на факультеті навчаються 711 студентів. На бакалавраті — 576 студентів, на магістратурі — 135.

Наступного року випускниками стануть 177 студентів — 124 бакалаврів та 53 магістри.

Випускники факультету працюють у провідних компаніях світу, таких як Google, Microsoft, Amazon, Netflix.

Всі роки існування факультет тісно співпрацював з ІТ-партнерами. Серед найбільших: InfoPulse, NetCracker, GlobalLogic, Epam, Astarta, Genesis. Фахівців з ІТ запрошують до викладання спеціалізованих курсів, вони проводять відкриті лекції та тренінги, активно беруть участь у хакатонах.

Львівський національний університет імені Івана Франка

7 місце у рейтингу вишів «Топ-200 Україна 2022»

ЛНУ імені Франка має три технічні факультети: механіко-математичний, факультет електроніки та комп’ютерних технологій, а також факультет прикладної математики та інформатики.

Студенти мають змогу здобувати не лише теоретичні знання, а й безпосередній практичний досвід в ІТ-компаніях, з якими щороку співпрацює університет: GlobalLogic, Eleks, SoftServe, EPAM, YouControl, AMC Bridge, N-iX, Genesis, InterLogic, SQUAD, Avenga, Sigma Software, Intellias тощо.

Впродовж п’яти років Львівський університет у співпраці із Львівським ІТ Кластером успішно запускає інноваційні освітні програми для вступників на бакалаврат. Особливо популярними є програми з дуальною формою навчання, що дозволяє студенту опановувати водночас теоретичний матеріал та практикуватися в офісах компаній-партнерів за офіційним працевлаштуванням.

Серед них такі:

 • «Комп’ютерні науки» — бакалаврські програми з елементами дуальної освіти у співпраці з компанією SoftServe на факультеті електроніки та комп’ютерних технологій, а також на факультеті прикладної математики та інформатики.
 • «Високопродуктивний комп’ютинг» — спільна дуальна освітня програма ЛНУ ім. І. Франка та компанії GlobalLogic, що відповідає європейським практикам.
 • Неформальна форма навчання з елементам дуальної освіти, що функціонує на факультеті прикладної математики та інформатики спільно з ІТ-компанією Sigma Software.

При Львівському університеті працюють лабораторія Data Science & Machine Learning Lab від компанії Infopulse та Львівського ІТ Кластера, лабораторія програмної інженерії High Performance Computing i Software Engineering від компанії GlobalLogic, лабораторія з робототехніки від компанії SoftServe, сучасна комп’ютерна лабораторія від компанії N-iX. Нещодавно відкрилась IoT-лабораторія за підтримки Indeema Software та Vakoms, співзасновниками яких є випускники вишу Володимир та Андрій Шевчики.

Київський політехнічний інститут

2 місце у рейтингу вишів «Топ-200 Україна 2022»

У КПІ є чотири основних факультети, на яких готують айтівців. Це ФІОТ (факультет інформатики та обчислювальної техніки), ФПМ (факультет прикладної математики), ФТІ (фізико-технічний інститут), ІПСА (інститут прикладного системного аналізу). 

ФІОТ має такі напрями підготовки:

«Комп’ютерна інженерія». Студенти цієї спеціальності працюють над створенням і обслуговуванням апаратно-програмних засобів сучасних і перспективних інформаційних технологій, розробленням і застосуванням комп’ютерних систем і компонентів загального та спеціального призначення, створенням та супроводом системного програмного забезпечення. 

«Інженерія програмного забезпечення». Тут вивчають сучасні методології та інструментарій проєктування та розроблення програмного забезпечення інформаційних управляючих систем; математичні основи програмування; алгоритми та структури даних; об’єктноорієнтоване, декларативне, системне, паралельне програмування, програмування на платформі .NET, вебпрограмування та вебдизайн; технології моделювання програмного забезпечення; системи керування базами даних; операційні системи; основи організації комп’ютерних мереж; технології захисту інформації, технології обробки графічної, текстової та мультимедійної інформації, методи оптимізації та прийняття проєктних рішень, методи розробки та впровадження систем штучного інтелекту. 

Випускники працюють інженерами-програмістами, менеджерами програмних проєктів в індустрії розробки програмних систем, замовного програмування і програмного аутсорсингу для фінансового, виробничого, телекомунікаційного секторів економіки, освіти, охорони здоров’я, індустрії розваг, підприємств торгівлі, урядових закладів та оборонної промисловості.

«Інформаційні системи і технології». Це розробка та супровід інформаційних проєктів різного призначення. 

Випускники працюють системними та бізнес-аналітиками, інженерами з аналітики даних, бізнес-консультантами з впровадження та реінжинірингу складних систем, розробниками та тестувальниками інформаційних управляючих, комп’ютеризованих та робототехнічних систем і технологій, адміністраторами систем управління базами даних та базами знань, менеджерами з розвитку бізнесу, архітекторами ІТ-рішень, керівниками проєктів.

На ФПМ є три програми: «Прикладна математика», «Інженерія програмного забезпечення» та «Компʼютерна інженерія».

«Прикладна математика». Студенти вчаться працювати з математичним моделюванням та комп’ютерною імітацією складних технічних/економічних/біологічних систем, процесів та явищ, розроблювати нові чи адаптувати наявних математичні методи і алгоритми обробки даних різної природи, створювати комп’ютерні інформаційні технології інтелектуального аналізу даних (Data Mining), шукати інформацію на основі методів машинного навчання (Machine Learning) і обчислювального інтелекту (Computational Intelligence), розроблювати математичні та програмні засоби обробки великих масивів даних (Big Data).

«Інженерія програмного забезпечення» та «Компʼютерна інженерія» перетинаються з такими самими програмами на ФІОТ.

ФТІ має такі спеціальності: «Прикладна фізика і наноматеріали», «Прикладна математика» та «Кібербезпека».

«Прикладна фізика і наноматеріали». Фахівці з прикладної фізики та наноматеріалів вміють проводити фундаментальні і прикладні дослідження властивостей і закономірностей фізичних об’єктів, процесів і систем, тобто всього того, що становить основу світу, в якому ми живемо. 

«Кібербезпека» готує фахівців, здатних розробляти та використовувати математичні методи, моделі, програмні та програмно-апаратні засоби захисту інформації. Студенти вчаться розробляти моделі загроз та порушника, аналізувати ризики, формувати політику безпеки тощо.

ІПСА має два напрями підготовки: «Компʼютерні науки» та «Системний аналіз».

«Компʼютерні науки». Основа спеціальності — абстрактні ідеї, які базуються на використанні фундаментальних математичних знань. Студенти вчаться проводити дослідження, розробляти й впроваджувати новітні обчислювальні алгоритми й процедури для вирішення практичних задач міждисциплінарного характеру науки, техніки, бізнесу, комунікацій, охорони здоров’я тощо, розробляти алгоритмічне, програмне забезпечення та програмно-апаратні системи. 

Випускники працюють аналітиками комп’ютерних систем, програмістами, керівниками проєктів, адміністраторами інформаційних систем і мереж, адміністраторами баз даних, проєктують і реалізують складні інформаційні системи і технології.

«Системний аналіз». Спеціальність базується на методології і досягненнях математичних і прикладних наук. Системний аналіз у технічній галузі орієнтований на вирішення проблем аналізу складних систем та створення комп’ютерних, комунікаційних, інформаційних та інших технічних систем. 

Сумський державний університет

6 місце у рейтингу вишів «Топ-200 Україна 2022»

В університеті майбутніх ІТ-фахівців навчають на факультеті електроніки та інформаційних технологій. 

На факультеті студенти здобувають знання у галузі сучасних інформаційних технологій, управління ІТ-проєктами, нано- та біотехнологій, програмування, комп’ютерного та вебдизайну, адміністрування баз даних, комп’ютерного моделювання, промислової електроніки, систем автоматичного управління, електроенергетики та прикладної математики. 

Факультет налічує близько 150 викладачів, 20 професорів та докторів наук, понад 120 доцентів та кандидатів наук. 

Студенти беруть участь у фундаментальних та прикладних наукових дослідженнях, тісно співпрацюють з фахівцями міжнародного рівня в галузі нанотехнологій, інформатики, фізики та мікроелектроніки. Випускники мають можливість продовжити навчання в аспірантурі, не тільки на базі СумДУ, а й у провідних університетах Чехії, Польщі, Німеччини, Китаю, Франції та Словаччини. 

Серед партнерів факультету: Intel, Cisco, Microsoft, 1-C, Siemens, Hewlett-Packard, National Instruments та багато інших. А такі компанії, як Net Cracker, PortaOne, MindK та AMC Bridge, створили на базі факультету навчальні лабораторії з найсучаснішим обладнанням. У студентів є змога навчатися та одночасно працювати в компаніях-партнерах.

Серед спеціальностей факультету є такі:

 • Біомедична інженерія.
 • Кібербезпека.
 • Компʼютерні науки та інформаційні технології.
 • Автоматизація та компʼютерно-інтегровані технології.
 • Прикладна математика.
 • Мікро- та наносистемна техніка.

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

3 місце у рейтингу вишів «Топ-200 Україна 2022»

Університет має низку освітніх програм, повʼязаних з інформаційними технологіями.

«Інформаційні технології керування складними системами». Програма передбачає підготовку фахівців із розроблення і супроводу сучасних кіберфізичних систем і технологій різного призначення. 

«Кібербезпека». Спеціаліст з кібербезпеки розробляє охоронні системи для різних комунікаційних мереж і електронних баз даних, тестує і вдосконалює власні та сторонні розробки для уникнення ризиків витоку відомостей, що становлять державну або комерційну таємницю, конфіденційну інформацію. 

«Кібербезпека у фінансових технологіях». Програма ґрунтується на знаннях та навичках у галузях інформаційно-комунікаційних технологій, інформаційної безпеки, кібербезпеки та фінансових технологій.

«Комп’ютерна інженерія». Особливістю підготовки фахівців освітньої програми є розгляд як об’єкта управління розподілених інформаційних систем (складні комп’ютерні мережі та телекомунікаційні системи).

Студенти отримають універсальні знання в таких галузях, як проєктування систем управління різними об’єктами за допомогою сучасних інформаційних технологій; розробка архітектури комп’ютерних систем і використання комп’ютера в галузі управління будь-якими об’єктами в реальному часі; створення інтелектуальних систем із використанням принципів побудови систем зі штучним інтелектом; створення програмного забезпечення комп’ютерних інтелектуальних систем управління; використання принципів управління у технічних і людино-машинних системах.

«Комп’ютерні науки та інформаційні технології в бізнесі». Завдяки варіативному компоненту програми здобувачі отримують знання та вміння використовувати інформаційні технології, комп’ютерні системи і мережі, спеціалізоване програмного забезпечення в кредитно-фінансовій сфері. Особливістю програми є підготовка технічно обізнаних спеціалістів.

«Комп’ютерні науки». У галузі комп’ютерних наук зазвичай виділяють такі основні розділи: алгоритми і структури даних, мови програмування, архітектура комп’ютерів, операційні системи та комп’ютерні мережі, розробка програмного забезпечення, бази даних та інформаційно-пошукові системи, штучний інтелект та робототехніка, комп’ютерна графіка, взаємодія людини і комп’ютера тощо. У комп’ютерних науках поєднуються методології та досягнення фізико-математичних і прикладних наук.

«Теоретична і прикладна інформатика». Основні компетентності, яких набувають випускники-бакалаври, передбачають здатність до розроблення та дослідження математичних моделей, обґрунтовування вибору методів і підходів для розв’язування теоретичних і прикладних задач у галузі комп’ютерних наук; здатність до побудови логічних висновків, використання формальних мов і моделей алгоритмічних обчислень, проєктування, розроблення й аналізу алгоритмів, оцінювання їх ефективності та складності, розв’язності та нерозв’язності алгоритмічних проблем тощо.

Харківський національний університет радіоелектроніки

9 місце у рейтингу вишів «Топ-200 Україна 2022»

У Харківському національному університеті радіоелектроніки, ХНУРЕ, прикладним інформаційним технологіям та інноваціям в інтересах сталого розвитку приділяється основна увага. У ХНУРЕ є сучасна матеріально-технічна база для навчання і досліджень, в яких інженерні та інформаційні технології можуть бути інтегровані з іншими дисциплінами.

Університет складається з 7 факультетів, 33 кафедр. В університеті навчається близько 7 тисяч студентів за різними формами навчання за 46 спеціальностями із 7 галузей знань. Здобувають освіту близько 600 іноземних студентів із майже 40 країн світу. Університет є постійним партнером у спільних проєктах в межах міжнародних грантових програм Європейського Союзу, Програми розвитку ООН, Британської Ради, НАТО.

У виші є низка освітніх програм, в межах яких викладають інформаційні технології.

«Програмна інженерія». Під час навчання студенти опановують різні технологічні підходи до інженерії програмного забезпечення, платформи, операційні системи, середовища та мови програмування для систем різного призначення. Опановують навички роботи в команді та навчаються володіти інструментами колективної розробки програмного забезпечення.

«Штучний інтелект». Окрім базових напрямів підготовки IT-фахівців (програмування, бази даних, хмарні й мобільні технології), а також систем і методів ШІ, особлива увага приділяється двом профільним напрямкам: інтелектуальному аналізу даних (який вже виділяється в окрему науку про дані — Data Science) та різноманітним інтелектуальним Web-технологіям.

Студенти вчаться з використанням сучасних технологій, беруть участь в міжнародних проектах зі студентами європейських університетів-партнерів, мають можливість частину дисциплін вивчати англійською мовою. Випускники працевлаштовуються аналітиками та розробниками інтелектуальних розподілених систем в українських та іноземних компаніях.

«Інформатика». Основними напрямками освітньої програми є сучасні технології та мови програмування, розробка інформаційних та інтелектуальних систем, математичне і комп’ютерне моделювання процесів і систем різної природи, завдання прогнозування, оптимізації, системного аналізу та ухвалення рішень.

Особлива увага приділяється поєднанню математичної підготовки студентів зі знаннями в області інформаційних технологій, а також профільному напрямку: обробки і аналізу складних багатовимірних даних.

«Інформаційні технології управління». В процесі навчання студенти вивчають візуальні мови та середовища розробки додатків, технології програмування на Java, технології управління якістю і тестування програмних продуктів, фреймворки Internet програмування, рефакторинг програмного забезпечення, технології стратегічного управління проектами, системи управління розподіленими базами даних, обробку великих даних, пошукові системи та SEO, мобільні технології та Internet of Things.

«Комп’ютерні науки та технології». Програма орієнтована на підготовку висококваліфікованих фахівців, які володіють системою знань у галузі інформаційних технологій, опанували сучасні досягнення комп’ютерних наук, вміють формулювати та розв’язувати складні задачі, пов’язані з математичним моделюванням, проектуванням, розробкою та супроводом інформаційних систем і технологій, а також інтелектуальних систем аналізу та обробки даних в організаційно-технічних системах.

В процесі навчання студенти вивчають принципи обміну та обробки інформації в різних системах (технічних, інформаційних, організаційних); методи організації сховищ інформації, технології розробки, впровадження та модернізації інформаційних систем; математичні основи комп’ютерних технологій — дискретну математику, чисельні методи розв’язання математичних задач, інтелектуальний аналіз та обробка даних, методи прийняття рішень; мови програмування, бази даних, комп’ютерні мережі, системний аналіз, Data Mining, Project Management, Agile, MBaaS, QA і навчаються розробляти та застосовувати інформаційні технології. В рамках цієї освітньої програми формується група з вивченням низки фахових дисциплін англійською мовою.

«Системи технічного захисту інформації». В межах освітньої програми студентів готують до технічного захисту інформації (запобігання витоку інформації) радіоелектронними, віброакустичними і візуально-оптичними каналами; навчають технічних засобів розвідки, елементів економічного і промислового шпигунства, засобів контролю за ефективністю захисту, організації захисту інформації та протидії зловмисникам.

«Безпека інформаційних і комунікаційних систем». Кафедра безпеки інформаційних технологій здійснює навчання студентів за спеціальністю БІКС за наступними циклами підготовки.

Математична, природнича підготовка з дисциплін: математика, фізика, теорія чисел, груп, полів, еліптичні криві, дискретна математика, теорія інформації та кодування, теорія ймовірностей та математична статистика.

Професійна та практична підготовка за дисциплінами: інформаційно-комунікаційні системи, операційні системи, технологія програмування, об’єктно-орієнтоване програмування, прикладна криптологія, криптосистеми й криптопротоколи, захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах, програмування базових об’єктів захисту інформації, комплексні системи захисту інформації, нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки, системи технічного захисту інформації, управління інформаційною безпекою, захищені системи електронних документів і електронного документообігу, безпека електронної комерції, банківських і платіжних систем, експертиза, стандартизація і сертифікація систем і засобів захисту інформації.

«Управління інформаційною безпекою». Студенти вивчають механізми створення комплексної системи інформаційної та кібербезпеки сучасних інформаційних і інформаційно-комунікаційних систем, менеджмент інформаційної та кібербезпеки відповідно до міжнародних стандартів інформаційної безпеки серії ISO27К; механізми забезпечення інформаційної безпеки телекомунікаційних і комп’ютерних мереж, механізми забезпечення web-безпеки, безпеки банківських систем і систем електронної комерції, механізми розслідування інцидентів, управління ризиками та аудиту систем інформаційної та кібербезпеки. Також студенти вивчають механізми захисту суспільства від сучасних спеціальних інформаційних та інформаційно-психологічних операцій, інформаційного впливу. 

«Комп’ютерна інженерія». Технологічна сфера: знання комп’ютерів, їх збирання, тестування та ремонт, програмування, інтернет-сервіси і мобільні технології.

Математична сфера: проєктування програмних додатків і розумних апаратних пристроїв, кібербезпека, антивіруси, проектування цифрових систем на кристалах і комп’ютерних мереж.

Сфера програмування для ринку праці: C++, Java, Python, .NET, C#, VHDL, Verilog, System C.

«Інформаційні системи та технології» Основним напрямом освітньої програми є розробка та практичне використання технологій віртуалізації, розподілених та хмарних обчислень, інтернету речей, Big Data (сховищ), управління ІТ-проєктами, методології та підходів DevOps, DevSecOps тощо.

«Інформаційні технології інтернету речей». Об’єктами діяльності бакалавра є теоретичні й методологічні основи та інструментальні засоби створення і використання інформаційних технологій та систем у різних галузях людської діяльності; принципи оптимізації, моделі і методи прийняття рішень за умов невизначеності; закономірності розбудови та проектування інформаційних комунікацій та розроблення теоретичних і прикладних засад побудови і впровадження інтелектуальних інформаційних технологій; створення новітніх систем накопичення, переробки, збереження інформації та систем управління; автоматизація бізнес-процесів та інших складних об’єктів тощо.

«Інформаційні системи в медицині». Основним напрямом освітньої програми є інформатизація системи охорони здоров’я (розвиток Е-Health і М-Health), розробка і практичне застосування сучасних інформаційних технологій і систем, які використовуються в медицині, косметології, психології, фармакології тощо.

«Прикладна математика». Випускники освітньої програми є фахівцями в розробці інформаційних технологій та інформаційних систем, моделюванні процесів і явищ, розробці теоретичних основ математичного та програмного забезпечення обробки інформації, математичного та комп’ютерного моделювання складних технічних, економічних, екологічних та соціальних систем.

«Системний аналіз». Випускники освітньої програми є фахівцями в розробці інформаційних технологій, інформаційних систем та систем підтримки ухвалення рішень. Фахівці з системного аналізу спираються на комплекс загальнонаукових, експериментальних, природничих, статистичних, математичних методів і застосовують системний підхід при аналізі та вирішенні проблем в складних технічних, економічних, екологічних системах.

«Комп’ютерні науки». Акцент цієї освітньої програми зроблено на формуванні фахівців, які здатні розв’язувати складні задачі, пов’язані з проєктуванням, розробкою та супроводом інформаційних систем і технологій, а також інтелектуальних систем аналізу та обробки даних в організаційних та технічних системах на практичному рівні професійної діяльності.

dou.ua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Безкоштовна юридична допомога для українців

Проєкт безкоштовної гарячої лінії Асоціації правників України, для допомоги постраждалим від війни, містить зручний інтерфейс ...