Home » Новини » Рейтинг закладів вищої освіти України 2020 року

Рейтинг закладів вищої освіти України 2020 року

На підставі даних, отриманих від авторитетних експертів, інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua» склав консолідований рейтинг закладів вищої освіти України 2020 року.

Консолідований рейтинг закладів вищої освіти України
Назва закладу освітиМісце у загаль-ному рейтингуТОП 200 УкраїнаБал ЗНО на контрактScopusПідсум-ковий бал
Київський національний університет імені Тараса Шевченка12417
Національний університет “Києво-Могилянська академія”2-3721928
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»2-3121628
Львівський національний університет імені Івана Франка4820331
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна5624232
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького617131242
Національний університет “Львівська політехніка”7531844
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова81833455
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця93391860
Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України104661668
Сумський державний університет11-12360972
Харківський національний університет радіоелектроніки11-129412272
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара1323491183
Харківський національний медичний університет145372484
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича152061586
Національний фармацевтичний університет1615373587
Буковинський державний медичний університет1732173988
Донецький національний університет імені Василя Стуса1829462196
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова19272650103
Ужгородський національний університет20118014105
Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського2125873106
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника22-23316513109
Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”22-2349510109
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”24287120119
Донецький національний медичний університет2578357120
Національний університет біоресурсів і природокористування України26148225121
Українська медична стоматологічна академія2744377124
Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”28128431127
Національний авіаційний університет29306833131
Івано-Франківський національний медичний університет30731247132
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки31585823139
Національний університет харчових технологій32169332141
Тернопільський національний економічний університет33137953145
Вінницький національний технічний університет34-351011328151
Одеський національний політехнічний університет34-35199636151
Київський національний університет будівництва і архітектури36543964157
Запорізький національний університет37229941162
Київський національний університет технологій та дизайну382110834163
Запорізький державний медичний університет39712868167
Одеський національний медичний університет4097569171
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького41619817176
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка42567652184
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана434827119194
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу44417780198
Чорноморський національний університет імені Петра Могили45598159199
Київський університет імені Бориса Грінченка463923138200
Київський національний торговельно-економічний університет474352110205
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури484211651209
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця49685494216
Національний університет водного господарства та природокористування505010365218
Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба511163074220
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова522412176221
Одеська національна академія харчових технологій532617030226
Національний університет “Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка”54927066228
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя553613163230
Національний університет «Чернігівська політехніка»566011954233
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького571018944234
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського583815443235
Житомирська політехніка593512478237
Житомирський державний університет імені Івана Франка60459798240
Український державний хіміко-технологічний університет614718015242
Луганський державний медичний університет621453862245
Криворізький національний університет634016442246
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова644986112247
Національний лісотехнічний університет України656514737249
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого667229150251
Національний університет “Запорізька політехніка”67-683416757258
Хмельницький національний університет67-686914346258
Донецький національний технічний університет693720127265
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка7012010940269
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського718914538272
Одеський національний економічний університет7210572101278
Національний університет “Острозька академія”739336151280
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди741089479281
Херсонський державний університет755514982286
Національний університет “Одеська юридична академія”76-777647166289
Український державний університет залізничного транспорту76-776712993289
Національний транспортний університет789811781296
Луцький національний технічний університет796414490298
Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського805120148300
Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна818612789302
Український католицький університет821291177307
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності831348886308
Національна металургійна академія України84-856619549310
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка84-855217583310
Київський національний лінгвістичний університет86-8713615162313
Одеський державний екологічний університет86-877417861313
Приазовський державний технічний університет886319855316
Університет імені Альфреда Нобеля89-9011953146318
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова89-908217660318
Херсонський національний технічний університет9110412095319
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського92109100111320
Українська академія друкарства93-9414969103321
Львівський державний університет фізичної культури ім. Івана Боберського93-9410313385321
Національний університет фізичного виховання і спорту України95-967017188329
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка95-96107115107329
Київський національний університет культури і мистецтв9711844171333
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля988519158334
Університет банківської справи9996122117335
Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова10010013997336
Криворізький державний педагогічний університет101-1057519270337
Донбаська державна машинобудівна академія101-1059120145337
Університет державної фіскальної служби України101-10590114133337
Львівський торговельно-економічний університет101-1051767487337
Національний університет “Одеська морська академія”101-10511083144337
Полтавський університет економіки і торгівлі106117102128347
Сумський національний аграрний університет10711418356353
Державний університет інфраструктури та технологій10813012896354
Харківська державна академія дизайну і мистецтв10915634165355
Харківський національний автомобільно-дорожній університет1108320175359
Львівський медичний інститут111-11220111148360
Львівська національна академія мистецтв111-11216122177360
Київський медичний університет113-11419110161362
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури113-11416619177362
Одеський національний морський університет115137112114363
Поліський національний університет11657190120367
Харківський гуманітарний університет “Народна українська академія”11715140177368
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка11881185104370
Національний університет цивільного захисту України1197920191371
Міжрегіональна Академія управління персоналом120106158109373
Державний університет телекомунікацій121124107143374
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка12288155132375
Національна музична академія України імені П.І. Чайковського123-12415842177377
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка123-12495137145377
Університет економіки та права “КРОК12587135156378
Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Дмитра Моторного12648201130379
Українсько-американський університет Конкордія12719014177381
Одеська державна академія будівництва та архітектури12816712692385
Академія адвокатури України12918425177386
Національна академія внутрішніх справ13012290177389
Міжнародний гуманітарний університет131-132171111108390
Рівненський державний гуманітарний університет131-132112138140390
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського133153125113391
Білоцерківський національний аграрний університет134147146100393
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького135-13684169141394
ІТ СТЕП Університет135-13620116177394
Львівський державний університет внутрішніх справ13714887160395
Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого13820118177396
Харківський національний університет будівництва та архітектури139-140140130127397
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя139-140121118158397
Бердянський державний педагогічний університет141-1429920199399
Київський університет права Національної академії наук України141-14217448177399
Миколаївський національний аграрний університет14377201122400
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка144-145131166106403
Хмельницький університет управління та права ім. Леоніда Юзькова144-14516066177403
Вінницький національний аграрний університет146102179123404
Харківський державний університет харчування та торгівлі147133156118407
Київський міжнародний університет148-14917267169408
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини148-14980199129408
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв15017062177409
Івано-Франківська академія Івана Золотоустого15120132177410
Донбаська національна академія будівництва і архітектури15213920171411
Донецький державний університет управління153-15512820184413
Український гуманітарний інститут153-15518650177413
Харківський національний університет внутрішніх справ153-155126153134413
Університет митної справи та фінансів156-15715978177414
Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка156-15718057177414
Маріупольський державний університет158111151153415
Полтавська державна аграрна академія159123157137417
Черкаський державний технологічний університет160143136139418
Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського16119251177420
Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука16220143177421
Центральноукраїнський національний технічний університет163-164150152121423
Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького163-16420145177423
Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського165125123177425
Національна академія Служби безпеки України16619956172427
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика16720120126428
Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України168-16920120129431
Українська інженерно-педагогічна академія168-169115201115431
Львівський інститут менеджменту17020155177433
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва171113186135434
Харківський технологічний університет “ШАГ”17220175159435
Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв17320159177437
Дніпровський державний аграрно-економічний університет174135201102438
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ175-176139132170441
Арт академія сучасного мистецтва ім. Сальвадора Далі175-17620163177441
Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті177-17820164177442
Уманський національний університет садівництва177-17894201147442
Дніпровський державний технічний університет179-180127200116443
Європейський університет179-180132134177443
Київська православна богословська академія18120173177451
Херсонська державна морська академія182165159131455
Університет Короля Данила18319485177456
Одеський державний університет внутрішніх справ184144141176461
Львівський інститут економіки і туризму18520192173466
Київська школа економіки186-18720120167469
Одеський технологічний університет “ШАГ”186-18720191177469
Харківська медична академія післядипломної освіти18820120172474
Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України189201101177479
Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України190-191201106174481
Херсонський державний аграрний університет190-191138201142481
Київський університет культури192201104177482
Академія праці, соціальних відносин і туризму193-194152163168483
Харківська державна академія культури193-194201105177483
Харківська державна академія фізичної культури195178201105484
Житомирський базовий фармацевтичний коледж196-197201110177488
Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”196-197162201125488
Донбаський державний педагогічний університет198164201124489
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка199168148177493
Львівський національний аграрний університет200173196126495
Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової201183142177502
Університет менеджменту освіти202187140177504
Мукачівський державний університет203157189164510
Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ204141197177515
Закарпатська академія мистецтв205142201177520
Одеський державний аграрний університет206185160177522
Національний університет оборони України Івана Черняховського207146201177524
Інститут реклами208201150177528
Ізмаїльський державний гуманітарний університет209179174177530
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди210154201177532
Глухівський національний педагогічний університет ім. Олександра Довженка211155201177533
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая212177184177538
Академія рекреаційних технологій і права213201161177539
Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій214201162177540
Вінницька академія неперервної освіти215163201177541
Академія Державної пенітенціарної служби216201165177543
Університет сучасних знань217201168177546
Національна академія управління218-219169201177547
Харківська державна зооветеринарна академія218-219198172177547
Київський інститут бізнесу та технологій220200173177550
Академія сухопутних військ гетьмана Петра Сагайдачного221175201177553
Житомирський вiйськовий iнститут iменi С.П.Корольова222201201152554
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту223201177177555
Одеська державна академія технічного регулювання та якості224201201154556
Бердянський університет менеджменту і бізнесу225-226181201175557
Львівський університет бізнесу та права225-226201201155557
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука227193188177558
Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія228-229201181177559
Національна академія державного управління при Президентові України228-229201201157559
Житомирський медичний інститут230-231201182177560
Подільський державний аграрно-технічний університет230-231182201177560
Київський славістичний університет232-233201201163565
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія232-233201187177565
Буковинський університет234188201177566
Класичний приватний університет235189201177567
Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації ім. Героїв Крут236201201167569
Національна академія статистики, обліку та аудиту237201193177571
Харківська гуманітарно-педагогічна академія238201194177572
Луганський національний аграрний університет239195201177573
Київська Академія перукарського мистецтва240196201177574
Донецький юридичний інститут241197201177575

Інші матеріали рейтингу:

Рейтинги, що використовувалися при складанні консолідованого рейтингу вишів України:

«ТОП-200 Україна» — базовим принципом ранжування університетів у рейтингу є забезпечення повної відкритості, прозорості і незалежності ранжування університетів. Для укладання рейтингу використовувалися відкриті дані прямих вимірів, виставлені на відкритих веб-ресурсах незалежних національних та міжнародних організацій і установ.

Рейтинг «Scopus» — результати рейтингу вищих навчальних закладів базуються на показниках бази даних Scopus, що є інструментом для відстеження цитованості наукових статей, які публікуються навчальним закладом або його працівниками у наукових виданнях. У рейтинговій таблиці вищі навчальні заклади України ранжовані за індексом Гірша – кількісним показником, що базується на кількості наукових публікацій і кількості цитувань цих публікацій.

Рейтинг «Бал ЗНО на контракт» — рейтинг закладів вищої освіти за показником середнього бала ЗНО абітурієнтів минулого року, яких зараховано до вишів на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт).

Матеріали рейтингу:

Рейтинг минулого року дивіться за посиланням

Джерело: освіта.ua

Фото ілюстративне з відкритих джерел.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

У Кропивницькому відбудеться ІТ-тусовка

18 вересня, об 11:00, у креативному просторі KOWO (пров. Василівський 10, 5 поверх) відбудеться івент від ...